Comunicación por Módem y reprogramación sistemas multiplexados